Technologické centrum Praha

Evropská komise zveřejnila jména členů expertní skupiny ESIR

...známe cenu myšlenky

Evropská komise zveřejnila jména členů expertní skupiny ESIR

29.01.2020

Evropská komise zveřejnila jména členů expertní skupiny ESIR

Evropská komise zveřejnila jména 16 členů expertní skupiny Ekonomických a sociálních dopadů výzkumu a inovací (ESIR - Economic and Societal Impact of Research and Innovation). Cílem skupiny bude poskytovat Komisi poradenství ohledně podpory budoucí politiky EU v oblasti výzkumu a inovací, jak co nejlépe podpořit udržitelný rozvoj a přispět
k dosažení priorit Komise pod vedením Von Der Leyen. Předsedkyní této expertní skupiny je Sandrine Dixson-Declève, místopředsedkyně Římského klubu.

Experti se budou zabývat otázkami udržitelnosti z různých úhlů, například sociálními a ekologickými přechody, udržitelným rozvojem, inovačními politikami, vysokoškolským vzděláváním, mládeží, digitalizací, oběhovým hospodářstvím, záležitostmi správy a zapojení občanů aj.

Více informací naleznete zde.