Technologické centrum Praha

InfoDay - Příležitosti v přípravě technologií pro Vědecký program ESA

...známe cenu myšlenky

InfoDay - Příležitosti v přípravě technologií pro Vědecký program ESA

27.01.2020

InfoDay - Příležitosti v přípravě technologií pro Vědecký program ESA

TC AV ČR hostilo 23. ledna InfoDay o příležitostech ve Vědeckém programu ESA, který pořádalo společně Ministerstvo dopravy a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
V rámci strategického cíle vybudovat v ČR klíčové průmyslové kapacity pro zapojení českých akademiků a firem do Vědeckého programu ESA a následného komerčního využívání technologií byl uspořádán Průmyslový den s Evropskou kosmickou agenturou (ESA). Cílem bylo identifikovat příležitosti v ČR a naplánovat jejich rozvoj v rámci Science Core Technology Programme (CTP) tak, aby české firmy díky přípravným projektům realizovaným v CTP uspěly, až se budou ucházet o zakázky.

Akce se zúčastnilo celkem pět odborníků ESA odpovědných za přípravu budoucích misí Vědeckého programu. Po dopoledním představení Vědeckého programu a způsobech, jak se do něj zapojit, měli zástupci firem a výzkumných institucí možnost projednat příležitosti přímo na místě se zástupci ESA v rámci dedikovaných časových možností. 
Snahou české delegace je, (1) aby letové příležitosti ve Vědeckém programu posouvaly schopnosti českých firem a (2) aby výzkumné instituce měly příležitost uplatnit své know-how v praxi. V obou těchto případech je potřeba včas začít slibnou technologii rozvíjet
v programu CTP.