Technologické centrum Praha

Konference Možná opatření pro předcházení plýtvání ve veřejném stravování

...známe cenu myšlenky

Konference Možná opatření pro předcházení plýtvání ve veřejném stravování

12.12.2019

Konference Možná opatření pro předcházení plýtvání ve veřejném stravování

Více jak tři desítky odborníků ze státní správy, podnikatelského sektoru, místních samospráv i neziskových organizací se sešly ve čtvrtek 28. listopadu 2019 v Technologick0m centru AV ČR na konferenci s názvem "Možná opatření pro předcházení plýtvání potravinami ve veřejném stravování".  Konference byla rozdělena do 3 částí. V první části byli účastníci seznámeni s cíli a formátem konference, dosavadními výsledky a dalším využitím výstupů konference při řešení projektu a komunikaci s rozhodovací sférou, odbornou i širší veřejností.

V druhé části se konaly tematické workshopy, odborníci si stanovili cíle, indikátory a vytvářeli scénáře k naplnění zvolených cílů v tématu předcházení vzniku potravinového odpadu v provozovnách veřejného stravování s apelem na zákazníka (1. workshop) nebo se zabývali možnostmi darování uvařených a neprodaných pokrmů potřebným či možnostmi jiného (nepotravinářského) využití potravinového odpadu (2. workshop).

V třetí části se zástupci ministerstev zemědělství a životního prostředí, podnikatelů a Potravinové banky Praha vyjadřovali v panelové diskusi k představeným scénářům. Výsledky naleznete na stránkách projektu.

Po oficiálním ukončení konference se rozvinula neformální diskuse, kde účastníci zdůraznili prospěšnost akcí s možností setkávání se a vzájemné spolupráce či spoluvytváření s aktéry z různých sfér, kteří usilují o snížení plýtvání potravinami.