Technologické centrum Praha

Česká republika má prvního držitele grantu ERC Proof of Concept

...známe cenu myšlenky

Česká republika má prvního držitele grantu ERC Proof of Concept

14.01.2020

Česká republika má prvního držitele grantu ERC Proof of Concept

Dne 10. ledna 2020 byly vyhlášeny výsledky třetího kola výzvy 2019 pro podávání žádostí
o ERC Proof of Concept. Tento typ grantu ve výši 150 000 EUR je určen vědcům, kteří aktuálně řeší grant ERC či ho řešili v posledních 12 měsících. Má pomoci v rané fázi komercializace výsledků výzkumu. V posledním kole výzvy bylo podpořeno celkem
76 vědců. Z českých žadatelů uspěl prof. Michal Otyepka z katedry fyzikální chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který se tak stává v České republice prvním držitelem grantu ERC, který bude realizovat i navazující výzkum v rámci Proof of Concept.

prof. Michael Otyepka, Ph.D.Z celkového počtu 498 žádostí předložených ve třech výzvách bylo schváleno 200 projektů, které si rozdělily dohromady 30 mil. euro. Úspěšnost činila téměř 40 localhost. Finanční prostředky putovaly do 22 zemí, nejvíce projektů získaly hostitelské instituce ve Spojeném království (34), Nizozemsku (24), Itálii (20), Francii (18) a Španělsku (16).

Úspěšnému českému řešiteli gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!

Více informací k výsledkům výzvy najdete na stránkách Evropské výzkumné rady zde, přehled podpořených řešitelů zde.

O tomto tématu je více také na stránkách Univerzity Palackého v Olomouci zde a na portálu Vědavýzkum.cz zde. O českém úspěchu informovala také ČT24 na svém webu zde.

TC dlouhodobě pořádá workshopy a odborné semináře pro žadatele ERC grantů a napomáhá tak v průpravě českým badatelům 
při přípravě jejich žádostí o grant či při přípravě na inerview ve druhé fázi úspěšné žádosti. Národním kontaktem pro ERC je Zuzana Čapková.