Technologické centrum Praha

ECSEL – finanční podpora pro projekty VaV

...známe cenu myšlenky

ECSEL – finanční podpora pro projekty VaV

08.01.2020

ECSEL – finanční podpora pro projekty VaV

Společná technologická iniciativa SCSEL (Electronic Components & Systems for European Leadership), která je určena na spolupráci podniků a výzkumných a technologických organizací a je součástí rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020, podporuje projekty se zaměřením na mobilitu, zdraví, energetiku, bezpečnost IT systémů, digitalizaci průmyslu, konektivitu či sítě 5G, systémy a komponenty, procesní technologie, zařízení a materiály v elektrotechnice.
V Technologkcém centru AV ČR se koncem roku 2019 uskutečnil seminář k posledním výzvám platformy ECSEL, které budou vyhlášeny v polovině roku 2020.
Nástupcem ECSEL bude platforma Key Digital Technologies ( KDT JU) v klastru Digital, Industry and Space v rámci nástupnického rámcového programu Horizont Evropa s předpokládanými výzvami na začátku roku 2021.

O průběhu akce se dočtete na webu sítě Enterprice Europe Network zde.