Technologické centrum Praha

EIT nabízí stáže

...známe cenu myšlenky

EIT nabízí stáže

06.01.2020

EIT nabízí stáže

Evropský inovační a technologický institut (EIT) zveřejnil výzvu určenou zájemcům o placenou půlroční stáž v sídle EIT
v Budapešti a ve styčné kanceláři EIT v Bruselu (tzv. EIT House). Tiskovou zprávu EIT naleznete zde, dokument s podrobnými instrukcemi o způsobilosti uchazečů, podmínkách stáže atd. je k dispozici zde a návod pro uchazeče zde.
Zájemci se mohou hlásit do 31. 1. 2020 do 13:00 hod. SEČ.

EIT je nezávislý orgán Evropské unie pro posílení inovační schopnosti Evropy.