Technologické centrum Praha

Poradíme vám s otázkami práv k duševnímu vlastnictví

...známe cenu myšlenky

Poradíme vám s otázkami práv k duševnímu vlastnictví

27.12.2019

Poradíme vám s otázkami práv k duševnímu vlastnictví

Ve dnech 12. – 13. prosince 2019 se v budově Evropského patentového úřadu (EPO) v Berlíně uskutečnilo pravidelné dvoudenní školení tzv. národních ambasadorů Evropského helpdesku pro otázky práv k duševnímu vlastnictví. 
Cílem školení, kterého se zúčastnili národní zástupci z většiny evropských zemí, bylo zvýšit informovanost a posílit využívání služeb a produktů tohoto helpdesku, především ze strany evropských malých a středních firem se zájmem o zapojení do mezinárodních projektů, pro které především jsou bezplatné konzultace a nápomoc nabízená helpdeskem určeny. Účastníci školení se seznámili s několika novými službami helpdesku, vyslechli si přednášky o praktických aspektech ochrany a licenčního zhodnocení duševního vlastnictví přednesené specialisty Evropského patentového úřadu a Evropské licenční společnosti (LES) a absolvovali interaktivní tréning simulující řízení firemního duševního vlastnictví v reálných tržních podmínkách. Školení bylo završeno exkurzí do prostor přilehlého německého národního patentového informačního centra PATLIB.

Akce se zúčastnil také národní ambasador European IP Helpdesk pro Českou republiku Ing. V. Suchý, zástupce Technologického centra AV ČR. Využijte možnosti konzultace v otázkách IPR ve vaší firmě a kontaktujte suchy@tc.cz, 234 006 163.