Technologické centrum Praha

Zástupce TC informuje o dodavatelských možnostech pro ESO

...známe cenu myšlenky

Zástupce TC informuje o dodavatelských možnostech pro ESO

27.12.2019

Zástupce TC informuje o dodavatelských možnostech pro ESO

Zástupce TC se jako český ILO (Industry Liaison Officer) pro spolupráci s Evropskou jižní observatoří (ESO) zúčastnil jednání v italské firmě Cimolai, která převzala (po firmě Astaldi) vůdčí roli v italském konsorciu, jež staví dóm a konstrukci teleskopu ELT (Extra Large Telescope).
A stavba teleskopu ELT nabízí příležitosti i pro české firmy. Italská firma Cimolai bude vypisovat tendry, při kterých ale preferuje spíše dodavatele, kteří dohromady vytvoří „design, supply, erection“, než jenom individuální drobné dodavatele komponentů. Mezi podmínkami tendrů je obrat firmy ve výši trojnásobku hodnoty zakázky, mít ideálně zkušenosti s pro-
jektem ve stejné hodnotě a mít zkušenosti v požadované oblasti a také samozřejmá komunikace v angličtině.
Jedná se o příležitost především pro střední a větší české firmy dodávající komplexní inženýrské strojírenské celky. Doba mezi vydáním a uzávěrkou poptávky by měla být přibližně 4 měsíce.

O Evropské jižní observatoři (ESO) a o dalších potenciálně zajímavých zakázkách pro české firmy se dočtete na webu Enterprise Europe Network zde