Technologické centrum Praha

Vyšlo Echo 5/2019

...známe cenu myšlenky

Vyšlo Echo 5/2019

20.12.2019

Vyšlo Echo 5/2019

Letošní poslední Echo se věnuje převážně oblasti H2020 Šíření excelence a podpora účasti (SEWP), mino jiné i proto, že v projektech SEWP má Česká republika vysokou úspěšnost.
Je přehledně popsána česká účast v nástrojích SEWP, v příspěvku o dopadech nástroje Twinning hovoří zástupci institucí, které získaly grant z první výzvy a dr. Liška z nemocnice v Plzni informuje
o implementaci zcela nového projektu Chaperon. Najdete zde také dva zajímavé rozhovory – s Janou Klánovou, ředitelkou RECETOX, a M. O´Connel, která v brněnském CEITECu pracovala na projektu ERA Chair.

TC oslavilo letos 25 let své existence. Věříme, že čtenáři Echa nás znají velmi dobře z různých seminářů, konferencí a školení, přesto je tomuto výročí věnován krátký příspěvek na druhé stránce časopisu. A kdo by se chtěl s vývojem TC seznámit podrobněji, může nahlédnout do publikace 25 let Technologického centra AV ČR.

Echo 5/2019 je ke stažení zde nebo v sekci Publikace.