Technologické centrum Praha

Zelená dohoda pro Evropu

...známe cenu myšlenky

Zelená dohoda pro Evropu

12.12.2019

Dne 11. prosince 2019 představila Evropská komise Zelenou dohodu pro Evropu – plán, který učiní hospodářství EU udržitelné tím, že přemění výzvy v oblasti klimatu a životního prostředí na příležitosti ve všech oblastech politiky a učiní transformaci spravedlivou a inkluzivní pro všechny. Snahou plánu je snížit emise, ozdravit životní prostředí, chránit volně žijící a planě rostoucí druhy, vytvořit nové hospodářské příležitosti a zlepšit kvalitu života našich občanů. Cílem je snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 50 localhost ve srovnání s rokem 1990 a učinit z Evropy do roku 2050 první klimaticky neutrální kontinent. 

Vzdělávání, výzkum a inovace jsou považovány za zásadní prvky pro dosažení cílů v oblasti klimatu. Proto bude celá řada nástrojů Horizontu Evropa muset přispívat k naplnění cílů Zelené dohody:

  • 35 localhost rozpočtu Horizontu Evropa půjde na výzkum související s klimatem
  • Čtyři z pěti misí budou přejmenovány na „Green Deal“ mise
  • Podstatná část partnerství Horizontu Evropa bude zaměřena na klimatické výzvy
  • Evropská rada pro inovace (EIC) bude financovat perspektivní začínající podniky, které mohou dosáhnout průlomových inovací v oblasti klimatu, které bude možné rychle rozšířit na globálních trzích.

Více informací naleznete zde.