Technologické centrum Praha

Seminář „Duševní vlastnictví v malých a středních podnicích“

...známe cenu myšlenky

Seminář „Duševní vlastnictví v malých a středních podnicích“

28.11.2019

Seminář „Duševní vlastnictví v malých a středních podnicích“

Dne 26. 11. 2019 proběhl seminář „Duševní vlastnictví v malých a středních podnicích“, který připravil Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR a sítí Enterprise Europe Network. Seminář byl určen zejména pro MSP usilující o ochranu a komerční zhodnocení svých inovačních výrobků. 

Václav Suchý (TC AV ČR) představil poradenskou službu v oblasti ochrany duševního vlastnictví, kterou poskytuje síť Enterprise Europe Network a služby „European IPR Helpdesk“. Účastníci si mohli na semináři vyzkoušet také tvorbu rešerši v rámci nových databází ÚPV. Současně byla představena nová evropská databázová platforma Espacenet z dílny Evropského patentového úřadu, která má nyní příjemnější pracovní prostředí a obsahuje více než 110 milionů patentů z celého světa.

Pokračování textu naleznete na webu sítě Enterprise Europe Network zde.