Technologické centrum Praha

Informační den k Evropské radě pro inovace - prezentace

...známe cenu myšlenky

Informační den k Evropské radě pro inovace - prezentace

27.11.2019

Informační den k Evropské radě pro inovace - prezentace

Soubory:

Technologické centrum AV ČR uspořádalo 26. 11. 2019 informační den, který přiblížil účastníkům nástroje pilotní fáze Evropské rady pro inovace (EIC). Na semináři zazněly informace o pravidlech zapojení do nástrojů EIC a prezentovány byly také zkušenosti zástupců úspěšných projektů.

Prezentace jsou ke stažení v přloženém souboru.