Technologické centrum Praha

Školení projektových manažerů zemí Visegrádské čtyřky v Bruselu

...známe cenu myšlenky

Školení projektových manažerů zemí Visegrádské čtyřky v Bruselu

25.11.2019

Školení projektových manažerů zemí Visegrádské čtyřky v Bruselu

Ve dnech 18. – 20. listopadu 2019 se v Bruselu uskutečnilo další školení projektových manažerů, kteří působí jak na univerzitách a výzkumných institucích v zemích V4, tak
v Holandsku, Litvě a Rumunsku. Společným cílem organizátorů je zvyšování národní účasti
v evropských programech pro VaVaI a zviditelnění regionu v Bruselu. Na organizaci se podílely Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO), Stálé zastoupení Maďarska při EU, Polská styčná agentura pro výzkum (PolSCA) a Slovenská styčná kancelář pro výzkum a vývoj (SLORD). 

Cílem školení bylo zvýšit odborné kapacity projektových manažerů poskytnutím informací s přidanou hodnotou z Bruselu a rozšířit tak jejich povědomí o politickém kontextu evropského výzkumu, a také o programech a iniciativách přesahující rámcový program Horizont 2020. Kancelář CZELO řadí stáže projektových manažerů mezi své standardně poskytované služby, nicméně díky organizaci ve větším formátu mohli účastníci, kterých se zde sešlo na 35, absolvovat intenzívní třídenní program, který zahrnoval jak účast řečníků
z Evropské komise, tak řadu expertů se zkušenostmi z praxe.

Zástupci EK ve svých příspěvcích hovořili například o funkci evropských výkonných agentur, otevřeném přístupu k výzkumným datům, komunikaci a diseminaci výsledků projektů, auditech projektů H2020 a nástrojů Evropského výzkumného prostoru, či o možnostech využití dalších iniciativ jakými jsou společné podniky, partnerství veřejného sektoru, iniciativy společného programování nebo evropská inovační partnerství. Odborníci se znalostí bruselského prostředí a zástupci belgických institucí pak například sdíleli svůj vhled do procedury komitologie, tvorby pracovních programů a profesionálního lobbingu, strategie pro rozvoj lidských zdrojů nebo se podělili
o své zkušenosti s hodnocením projektů. Program školení také zahrnoval aktuality evropské výzkumné politiky zaměřené na program Horizont Evropa a nechyběla ani informativní sekce věnovaná dopadům brexitu.

Další školení projektových manažerů zemí Visegrádské čtyřky se bude konat na jaře 2020 a jeho náplň bude aktualizována dle zpětné vazby účastníků. 

V4 training

V4 training_2019_04.jpg