Technologické centrum Praha

IGLO Open: výsledky veřejné konzultace k programu Horizont Evropa

...známe cenu myšlenky

IGLO Open: výsledky veřejné konzultace k programu Horizont Evropa

07.11.2019

Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) v Bruselu uspořádala 5. listopadu  2019 přednášku ze série konferencí IGLO Open (neformální sdružení styčných kanceláří pro VaVai v Bruselu) na téma výsledků veřejných konzultací
k programu Horizont Evropa. Cílem akce bylo představit současný stav procesu strategického plánování. 

Na akci vystoupil zástupce Evropské komise Clement Evroux (GŘ RTD), který informoval o výsledcích veřejných konzultací k prvnímu Strategickému plánu programu Horizont Evropa. Veřejné online konzultace probíhaly do 4. října 2019 a během Research and Innovation Days, které se uskutečnily ve dnech v Bruselu 24. - 26. září 2019. Výsledky konzultací budou následně spolu s politickou dohodou a prioritami nové Komise zohledněny při tvorbě prvního strategického plánu.

Online konzultaci vyplnilo přes 6 800 respondentů z 99 zemí, dle struktury odpovědí na základě typu organizací pocházela téměř polovina respondentů z akademického sektoru či výzkumných organizací. 

Výsledky konzultací obecně prokázaly širokou podporu priorit uvedených v Orientačním dokumentu k prvnímu strategickému plánu.

Hlavní výstupy:

  • klíčovým tématem ve Strategickém plánu by měla být klimatická změna a udržitelnost. Některá témata s tím související jako např. ochrana podnebí, biodiverzita a životní prostředí by dle respondentů měly být považovány za průřezové;
  • je potřeba synergií mezi klastry, aby se maximalizoval jejich vliv;
  • výzkumné infrastruktury jsou považovány za klíčové platformy pro poskytování podpory činnostem prováděným v jiných pilířích a pro usnadnění mezinárodní spolupráce;
  • více než 500 odpovědí se týkalo genderové rovnosti a potřeby začlenění hlediska genderové rovnováhy napříč celým programem;
  • zvláštní pozornost ve výzkumných činnostech by měla být věnována mládeži a dětem.

Zpráva o výsledcích veřejné konzultace je k dispozici zde.

C. Evroux dále upozornil na otevření nové konzultace k revidované verzi Orientačního dokumentu k prvnímu strategickému plánu, ve které mohou vyjádřit názor zastřešující organizace. Konzultace je dostupná do 17. listopadu 2019 zde.

Foto 1, Foto 2, Foto 3