Technologické centrum Praha

PREZENTACE - Czech and Slovak Regional Stakeholder Workshop on Horizon Europe implementation

...známe cenu myšlenky

PREZENTACE - Czech and Slovak Regional Stakeholder Workshop on Horizon Europe implementation

04.11.2019

PREZENTACE - Czech and Slovak Regional Stakeholder Workshop on Horizon Europe implementation

Dne 29. října 2019 se uskutečnila v Technologickém centru AV ČR akce zaměřená na implementační strategii příštího rámcového programu Horizontu Evropa (HEU). Setkání bylo pořádané ve spolupráci se slovenským Centrem vědecko-technických informací (CVTI SR) a Evropskou komisí (EK); z jejích řad přijeli hosté představit výsledky nedávno ukončené veřejné konzultace na téma implementačních aspektů Horizontu Evropa
a společně s největšími českými a slovenskými příjemci grantů H2020 prodiskutovali navrhované změny.
Byli jimi Peter HÄRTWICH (Head of Unit, Common Service for Business Processes (RTD B.3)) a Dinos ALEVIZOPOULOS (Common Audit Service).

Při příchodu byli účastníci vyzváni, aby označili témata, která je nejvíce zajímají. Na špici se tradičně drží problematika osobních nákladů v projektech rámcových programů, nicméně, i ostatní oblasti jako projektové žádosti a jejich evaluace nebo možnosti zjednodušení schémat financování příchozí zaujaly. Po celý den probíhala živá diskuze.

Dopolední sekci zahájil P. Härtwich prezentací o nejzásadnějších novinkách, které by měl nový rámcový program přinést, tj. zejména o navrhovaných misích, evropských partnerstvích, synergiích s dalšími evropskými programy, a o Evropské inovační radě (EIC). P. Härtwich také apeloval na účastníky, aby v rámci svých možností lobbovali za schválení co největšího rozpočtu pro HEU, který EK původně navrhovala na velkorysých 100 miliard EUR. Informoval, že veřejná konzultace, která proběhla na přelomu léta a podzimu přes internet, se účastnilo 19 respondentů z České republiky a 15 ze Slovenska s tím, že odpovědi kopírovaly trendy, které
z celkových 1550 odpovědí vyvstávají. Více informací naleznete v celé prezentaci.

V další části se P. Härtwich věnoval tématu projektových žádostí a jejich hodnocení, což účastníci velmi ocenili (prezentace). Zejména návrh tzv. "blind evaluations" vzbudil debatu, zda jejich zavedení napomůže narovnání konkurenčního prostředí mezi jednotlivými projektovými návrhy.

V odpolední části pokračoval D. Alevizopoulos prezentací o auditech, které se budou týkat příštího rámcového programu. Představil navrhovanou novinku systémových a procesních auditů a vyzval účastníky, aby ve svých domovských institucích doporučili jejich účast v pilotní vlně těchto auditů. EK avizuje, že pro úspěšný celkový pilot je zapotřebí, aby se ho účastnila minimálně jedna instituce
z každého členského státu. 

D. Alevizopoulos poté prezentoval chystané změny týkající se osobních nákladů, tj. přechod od hodinových sazeb k sazbám denním
a ukončení možnosti vyplácení dodatečné odměny (prezentace). Navázal s prezentacío zjednodušených formách financování, zejména tzv. pilotů financování formou pevné částky (lump sum).

P. Härtwich uzavřel celodenní akci prezentací  s tématem komunikace a reportování vůči EK. Upozorňoval, že na diseminační a komunikační aktivity bude EK do budoucna klást zvýšený důraz a že v připravovaném HEU budou mít příjemci povinnost reportovat určité aspekty projektu i po jeho ukončení. Všechny připravované novinky, včetně aktualit, které se týkají nových funkcionalit ve FTO portálu, naleznete v prezentaci.

TC AV ČR společně s CVTI SR děkuje Evropské komisi a zejména pánům Härtwichovi a Alevizopoulosovi za jejich příspěvky
a všem účastníkům akce děkujeme za podnětnou debatu. Na viděnou na příštích akcích v TC!

HEU_workshop_CZ&SK implement_01.jpg

HEU_workshop_CZ&SK implement_02.jpg