Technologické centrum Praha

Vědecká diplomacie: Propojení vědy a politiky

...známe cenu myšlenky

Vědecká diplomacie: Propojení vědy a politiky

18.10.2019

Vědecká diplomacie: Propojení vědy a politiky

Debatu na téma „Vědecká diplomacie: Propojení vědy a politiky (Science diplomacy: Connecting Science and Policy)“ uspořádala kancelář CZELO společně se svými partnery 15. října 2019 v prostorách Pražského domu v Bruselu. Cílem akce bylo poskytnout výzkumníkům a diplomatům platformu pro diskusi o současném stavu vědecké diplomacie
v členských státech a na úrovni EU a diskutovat o budoucích výzvách s tím souvisejících.
Během diskuze byl také představen projekt H2020 – S4D4C(„Použití vědy pro/v diplomacii pro adresování globální výzvy“), jehož cílem je podpořit současnou a budoucí evropskou vědeckou diplomacii ve prospěch evropských kapacit, cílů zahraniční politiky EU a zejména vývoje řešení pro globální výzvy. Na akci se sešlo více než 70 účastníků.

O průběhu debaty se dočtete na stránkcáh kanceláře CZELO zde. 

Partnery akce byly České centrum v Bruselu, Zastoupení Jihomoravského kraje v Bruselu a Zastoupení hlavního města Prahy.

HOP-Debate-Science-Diplomacy-02.jpg