Technologické centrum Praha

Předběžné výsledky veřejných konzultací k programu Horizont Evropa

...známe cenu myšlenky

Předběžné výsledky veřejných konzultací k programu Horizont Evropa

16.10.2019

Předběžné výsledky veřejných konzultací  k programu Horizont Evropa

Evropská komise zveřejnila předběžné výsledky dvou veřejných konzultací k plánovanému programu Horizont Evropa. Konzultace k implementační strategii a strategickému plánu vyplnilo více než 8 000 respondentů zastupující univerzity, výzkumné organizace, podnikání a průmysl, neziskové organizace, místní autority či mezinárodní organizace.

Respondenti vyjádřili podporu pro priority programu Horizont Evropa a zdůraznili důležitost role výzkumu a inovací při hledání udržitelných řešení, a to zejména pro výzvy související s klimatem. Respondenti dále ocenili zjednodušení procedur v programu Horizont 2020, avšak stále zde vidí prostor pro změnu. Z dotazníků vyplývá, že si respondenti přejí zejména zjednodušení pravidel, zjednodušení šablon pro psaní návrhů či vylepšení IT systémů.

Kompletní výstup z veřejné konzultace bude k dispozici koncem října a bude informovat o dalším procesu strategického plánování programu Horizont Evropa.

Více informací naleznete zde.