Technologické centrum Praha

Otevřená Evropa: Politiky, reformy a úspěchy EU ve vědě a inovacích v letech 2014–2019

...známe cenu myšlenky

Otevřená Evropa: Politiky, reformy a úspěchy EU ve vědě a inovacích v letech 2014–2019

14.10.2019

 Otevřená Evropa: Politiky, reformy a úspěchy EU ve vědě a inovacích v letech 2014–2019

Generální ředitelství pro výzkum a inovace (DG RTD) zveřejnilo zprávu „Open Europe: Policies, Reforms and Achievements in EU Science and Innovation 2014–2019“, ve které jsou shrnuty dosažené úspěchy EU v oblasti vědy a inovací pod vedením komisaře Carlose Moedase.
Zpráva též vysvětluje důvody a přínosy přijatých rozhodnutí.

Zpráva v angličtině je k dispozici zde.