Technologické centrum Praha

Tři české firmy uspěly v první fázi Nástroje pro MSP (SME Instrument)

...známe cenu myšlenky

Tři české firmy uspěly v první fázi Nástroje pro MSP (SME Instrument)

16.07.2018

Evropská komise zveřejnila seznam úspěšných předkladatelů květnové uzávěrky 1. fáze Nástroje pro MSP (SME Instrument, phase 1). Mezi 242 vybranými projekty z 30 zemí uspěly i 3 české firmy. Invent Medical Group, s.r.o. s projektem OP-PLATFORM dále firma Humainn - Human Machine Innovations s.r.o. s projektem HuMaInn DataMall a firma PPROI Services s.r.o. s projektem PPROI. Do květnové uzávěrky bylo podaných celkem 2149 projektových návrhů.

Konzultanti Technologického centra AV ČR (resp. sítě Enterprise Europe Network) významně přispěli svými poradenskými službami k přípravě grantové žádosti firmě PPROI Services. Z jejich úspěchu máme proto velkou radost.  

Zpráva EK je k dispozici zde  a seznam úspěšných žadatelů zde.

SME_Participants number.jpg