Technologické centrum Praha

Výzva eHealth Stakeholder Group members 2019-2021

...známe cenu myšlenky

Výzva eHealth Stakeholder Group members 2019-2021

30.08.2019

Výzva eHealth Stakeholder Group members 2019-2021

Evropská komise vyhlásila výzvu k vyjádření zájmu o obnovení skupiny zúčastněných stran v oblasti elektronického zdravotnictví.  Skupina bude podporovat digitální transformaci zdravotnictví v EU. Předpokládá se, že skupina zúčastněných stran v oblasti elektronického zdravotnictví poskytne poradenství a odborné znalosti a přispěje tak k rozvoji politiky a umožní sdílet informace o provádění digitální transformace zdraví a péče na jednotném digitálním trhu.
Členové budou jmenování na funkční období 3 let, jejich funkční období může být dále obnoveno.

Výzva bude otevřena do 27. září 2019.

Bližší informace o vyhlášené výzvě zde.
Informace o podmínkách postupu při podávání žádosti zde.