Technologické centrum Praha

Osm volných míst ve Správní radě EIT - výzva do 7. 10. 2019

...známe cenu myšlenky

Osm volných míst ve Správní radě EIT - výzva do 7. 10. 2019

07.08.2019

Osm volných míst ve Správní radě EIT - výzva do 7. 10. 2019

Evropský inovační a technologický institut (European Institute of Innovation and Technology, EIT) zveřejnil výzvu k vyjádření zájmu na obsazení osmi míst ve své Správní radě. Výzva je určena předním akademikům, zástupcům průmyslu, podnikatelům, inovátorům a badatelům.

Přihlášky vyhodnotí Řídící výbor a následně provede pohovory s těmi nejlépe ohodnocenými. Užší seznam kandidátů pak posoudí Správní rada EIT a předá Evropské komisi ke konečnému rozhodnutí, ke kterému by mělo dojít v 1. polovině r. 2020.

Zájemci se mohou hlásit až do 7. 10. 2019.
Další informace o výzvě včetně veškeré dokumentace jsou dostupné zde.

Více o EIT v češtině a odkaz na národní kontakt na stránce H2020 zde.

 

EIT výzva.jpg