Technologické centrum Praha

První výstupy projektu RedPot zaujaly média

...známe cenu myšlenky

První výstupy projektu RedPot zaujaly média

06.08.2019

První výstupy projektu RedPot zaujaly média

Na projektu RedPot, který je financován Technologickou agenturou ČR, spolupracujeme s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací, společností Median a sdružením Zachraň jídlo. V rámci projektu byl koncem roku 2018 uskutečněn výzkum na
12 pobočkách tří řetězců závodních jídelen a rychlého občerstvení, jehož cílem bylo zjistit, kolik potravinového odpadu a ztrát provozy vyprodukují, jaký druh potravin se vyhazuje a
z jakého důvodu.
Výzkum ukázal, že nazmar přijde přibližně 111 g na 1 kg potravin, tedy 11 localhost.
Podle odhadů vyhodí ročně české závodní jídelny necelých 8,5 tisíce tun potravin
a rychlé občerstvení více než 18 tisíc tun.

Ve výzkumu se rozlišovaly termíny potravinový odpad a potravinová ztráta. Potravinový odpad jsou „jakékoliv potraviny a nepoživatelné části potravin, které nejsou zkonzumovány a neslouží jako potravina k další konzumaci lidmi.“ Například kosti, slupky citrusů či zbytky jídla od strávníků. Potravinová ztráta je pak „potravina, která byla vyřazena z dalšího zpracování nebo prodeje v daném provozu, avšak není nutně degradována na odpad, neboť může být dále zužitkována k lidské konzumaci“. Jedná se například o neprodané nebo jinak nevyužité hotové jídlo, které může být využito k přímé konzumaci dalšími strávníky.

Konsorcium vydalo tiskovou zprávu (čtěte zde: Zachraň jídlo ), která byla použita jak v on-line médiích, tak v denním tisku.

Veřejnoprávní ČT zaujalo téma natolik, že na základě zprávy připravila krátkou reportáž (vysílanou 3.8.), jejíž psaný i video záznam   najdete na tomto odkazu (video nepodporuje Internet Explorer).

Jako první vydala TZ společnost Třetí_ruka.cz a agrární portál Agris. Zprávu také jistým způsobem zpracoval deník iDNESa převzala další média.