Technologické centrum Praha

Hodnotící zpráva Nástroje pro MSP

...známe cenu myšlenky

Hodnotící zpráva Nástroje pro MSP

16.07.2018

Hodnotící zpráva Nástroje pro MSP

Výkonná agentura Evropské Komise pro malé a střední podniky (EASME) publikovala hodnotící zprávu Horizont 2020 SME Instrument Impact Report nazvanou „Innovation kitchen“.Zpráva nabízí pohled na trendy růstu a profily společností financovaných z nástroje pro malé a střední podniky. Zpráva obsahuje kumulativní údaje od roku 2014 až do konce roku 2017.

Za čtyři roky fungování nástroje SME Instrument bylo podaných 47 000 projektových žádostí, bylo podpořeno 3 200 MSP z 37 zemí, zaměstnaných 750 poradců a celkově bylo na podporu MSP udělených 1,3 mld. eur. Téměř polovina financování byla určena pro start-upy, tedy firmy, které působí na trhu méně, než pět let.

Uzávěrky k předkládání projektů jsou 4 krát ročně, čímž se nástroj odlišuje od ostatních části programu Horizont 2020. Každé euro investované prostřednictvím SME Instrument vygenerovalo soukromé investice ve výši 1,6 eura. Do roku 2020 očekává EK nárůst pákového efektu na úroveň 4,8 eura soukromých investic. Problémem tohoto nástroje je nadměrná poptávka a s tím spojená nízká úspešnost – 8localhost ve fázi 1 a 4,8localhost
ve fázi 2.

Od roku 2018 je nástroj MSP součástí pilotního projektu Evropské inovační rady (EIC).

Zpráva je k dispozici zde.