Technologické centrum Praha

Evropská komise zveřejnila jména členů tzv. "Mission Boards"

...známe cenu myšlenky

Evropská komise zveřejnila jména členů tzv. "Mission Boards"

31.07.2019

Evropská komise zveřejnila jména členů tzv. "Mission Boards"

Evropská komise zveřejnila jména odborníků, kteří byli vybráni jako členové misijních rad.
Ti budou pracovat na pěti hlavních evropských výzkumných a inovačních misích, jež budu součástí příštího rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa.

Komise vybírala z více než 2100 přihlášených žadatelů o funkci v radách. Úlohou misijních rad bude pomoc s identifikací a implementací jednotlivých misí. První diskuze s občany, zúčastněnými stranami a odborníky z členských států se bude konat během Research and Innovation Days, které se uskuteční v Bruselu ve dnech 24. až 26. září 2019.

Více informací a seznam členů je k dispozici na tomto odkazu.