Technologické centrum Praha

První výsledky výzkumu projektu RedPot stojí za pozornost

...známe cenu myšlenky

První výsledky výzkumu projektu RedPot stojí za pozornost

24.07.2019

První výsledky výzkumu projektu RedPot stojí za pozornost

TC je koordinátorem projektu Redukce plýtvání potravinami ve veřejném stravování (RedPot), jehož cílem je přispět ke spolupráci podnikatelské, akademické, neziskové a rozhodovací sféry k omezení plýtvání potravinami a předcházení vzniku potravinového odpadu
v ČR. Jedním z výstupů projektu zahájeného v březnu 2018 a řešeného s finanční podporou
TA ČR je provedený výzkum, jehož výsledky popisuje České ekologické manažerské centrum na svém portálu Tretiruka.cz pod názvem Unikátní výzkum ukázal, kolik potravin se vyhodí
v závodních jídelnách a rychlém občerstvení.

Text článku si můžete přečíst na tomto odkazu nebo na našem webu v sekci Napsali o nás.