Technologické centrum Praha

Výzva Twinnings in Digital Health Europe

...známe cenu myšlenky

Výzva Twinnings in Digital Health Europe

04.07.2019

Výzva Twinnings in Digital Health Europe

Digital Health Europe otevřelo výzvu Twinnings, ve které bude podpořeno částkou 1 mil. eur více než 45 aktivit 
z opatření Twinning  .

Twinningové aktivity mohou zahrnovat například hostování, setkání technických skupin, získávání licencí, placení poplatků za profesionální služby atd. Twinning obvykle trvá až jeden rok v závislosti na složitosti a typu aktivity.

V případě dotazů se obraťte na Annu Vosečkovou, náš národní kontakt. pro tuto oblast.

Uzávěrka pro podávání tendrů je 7. srpna 2019.