Technologické centrum Praha

Daniel Nývlt hostem čtrnáctého Science Café

...známe cenu myšlenky

Daniel Nývlt hostem čtrnáctého Science Café

19.06.2019

Již čtrnáctý debatní večer Science Café uspořádala Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) společně se svými partnery 18. června 2019 v prostorách Plzeňského domu v Bruselu.

Pozvání tentokrát přijal doc. Daniel Nývlt z Geografického ústavu Masarykovy univerzity v Brně, který vede český antarktický vědecký program. Doc. Nývlt realizuje výzkum v oblasti paleogeografie, paleoklimatologie, kvartérní geologie a sedimentologie. Jeho vědecká skupina Polar-Geo-Lab se dále ještě zaměřuje na kvartérní a ledovcovou geologii a geomorfologii.
Česká vědecká stanice J. G. Mendela, jejímž vlastníkem a provozovatelem je Masarykova univerzita, byla dokončena v roce 2006
a má sloužit odborníkům z Masarykovy univerzity, ale i z dalších českých a zahraničních institucí, příštích 30 let. Vybudováním této výzkumné infrastruktury se ČR zařadila mezi 30 států světa, jejichž vědecké stanice se podílejí na výzkumu ledového kontinentu.  Hlavními tématy výzkumu jsou studium vulkanitů ostrova Jamese Rosse a vyvřelin severní části Antarktického poloostrova, studium kvartérního geologického vývoje, dále studium klimatické změny a její důsledky, studium ekologie sinic, řas, lišejníků a mechů a výzkum biodiverzity půdní bioty a jejich ekofyziologických adaptací. Doc. Nývlt se účastnil jedenácti antarktických a sedmi arktických vědeckých expedic.

Tradičními partnery při organizaci Science Café byly České centrum v Bruselu, Velvyslanectví České republiky v Bruselu a Zastoupení Jihomoravského kraje, Plzeňského kraje a hlavního města Prahy v Bruselu.

Foto 1, Foto 2, Foto 3

Prezentaci naleznete zde.