Technologické centrum Praha

Informační den k Evropskému slunečnímu dalekohledu (EST)

...známe cenu myšlenky

Informační den k Evropskému slunečnímu dalekohledu (EST)

18.06.2019

Informační den k Evropskému slunečnímu dalekohledu (EST)

Dne 13. června se uskutečnil v TC AV ČR informační den k projektu Evropského slunečního dalekohledu (EST – European Solar Telescope) pro české firmy. Cílem setkání bylo poskytnout podrobné informace o projektu a představit připravovaná nabídková řízení. Zástupci českých technologických firem a MŠMT diskutovali s projektovým týmem o možnostech účasti na návrhu, vývoji a výstavbě EST. 

Evropský sluneční dalekohled (EST) je sluneční dalekohled nové generace, který bude postaven na Kanárských ostrovech. Dalekohled s průměrem primárního zrcadla 4 metry bude zaměřen na studium magnetického propojení nejnižších vrstev sluneční fotosféry s nejvyššími vrstvami chromosféry. K dosažení těchto cílů bude potřeba měřit teplotu, rychlost a magnetické pole v plazmatu, jehož vlastnosti se s výškou ve sluneční atmosféře rychle mění. To bude zajištěno množstvím přístrojů, které budou simultánně pozorovat Slunce v mnoha vlnových délkách a pořizovat jak obrazová, tak spektroskopická a spektropolarimetrická pozorování.

Více informací o zakázkách lze nalézt v příloze a na webu http://www.asu.cas.cz/est/pro-firmy. Stránky projektu EST v angličtině jsou na http://www.est-east.eu.

Pro více informací kontaktujte:
Jiří Janošec, Technologické centrum AV ČR, 234 006 136, e-mail: janosec@tc.cz

EST infoden_02.jpg

EST infoden_03.jpg