Technologické centrum Praha

Srovnávací analýza publikační činnosti výzkumníků MSCA

...známe cenu myšlenky

Srovnávací analýza publikační činnosti výzkumníků MSCA

26.06.2018

Společné výzkumné středisko (JRC) zveřejnilo v květnu zprávu o srovnávací analýze publikační činnosti výzkumníků MSCA
A comparative analysis of the publication behaviour of MSCA fellows. Cílem je poskytnout vhled do činnosti úspěšných uchazečů
o stipendijní programy Marie Sklodowska Curie (MSCA). Analýza má za cíl podpořit tvorbu politik v Evropském výzkumném prostoru a uvádí, že žadatelé MSCA z jižních a východoevropských zemí před získáním grantu dosahují nižších publikačních výkonů než výzkumní pracovníci ze severozápadní Evropy. Průměrný rozdíl se vytrácí v okamžiku udělení grantu a v následujícím období. Vzhledem k vyššímu počtu špičkových výzkumníků zůstává v severozápadní Evropě průměrné skóre dopadů výrazně vyšší.

Více informací a zprávu naleznete zde.