Technologické centrum Praha

V úspěšnosti o ERC granty stále zaostáváme. Co s tím?

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 19.09.2021 Zdroj: Forum - Magazín Univerzity Karlovy

V úspěšnosti o ERC granty stále zaostáváme. Co s tím?

V úspěšnosti o ERC granty stále zaostáváme. Co s tím?

„‎Úspěšnost českých žadatelů o granty Evropské výzkumné rady (ERC) se zlepšuje, ale stále výrazně zaostáváme. Přitom podle jiných srovnání, například kvality publikací, bychom měli být v ERC soutěži mnohem úspěšnější,“ říká Zdeněk Strakoš
z Matematicko-fyzikální fakulty UK, který dlouhodobě usiluje o větší úspěšnost českých žadatelů a je koordinátorem nově vzniklé Expertní skupiny pro granty ERC.

„Podstatou ERC projektů je podpora výzkumu směřujícího za hranice poznání v daném oboru a vedoucího k průlomovým objevům v dané vědecké oblasti, a to v dlouhodobém
a celosvětovém měřítku,“ popisuje profesor Strakoš, jenž v minulosti působil v hodnotícím panelu ERC.

„Cílem není kvantifikace publikačních či jiných výstupů projektu, ale zdůvodněný pokus o skutečný průlom, posunutí hranic našeho poznání. Většina ERC projektů je vysoce riziková, ale jedná se o odůvodněný risk,“ vysvětluje. Celý koncept ERC grantů vznikl v roce 2007; jednou z hlavních motivací bylo vytvořit podmínky a podporu pro budoucí vůdčí osobnosti, jež mohou určit další směr výzkumu....

...

Expertní skupina na podporu žadatelů ve výzvách ERC vznikla v lednu letošního roku na základě Společné deklarace Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky. Tvoří ji koordinátor a šest členů ze tří vědních oblastí ERC – vědách o živé a neživé přírodě (LS, PE) a společenských a humanitních vědách (SSH). Hlavním cílem expertní skupiny je ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR systematicky podporovat žadatele o granty ERC na národní úrovni. Nedílnou součástí a podmínkou pro její úspěšnou práci musí být zároveň cílená a dlouhodobá podpora žadatelů na jednotlivých institucích.

Podněty k vytvoření expertní skupiny a příslušná doporučení pro instituce jsou formulovány v textu Účast ČR v soutěžích o granty Evropské výzkumné rady (ERC): Strategická doporučení pro podporu žadatelů o granty ERC na institucionální a národní úrovni.

Expertní skupina pro podporu žadatelů ERC si vytyčila několik cílů: Rozvinout dále fungující systém tří workshopů s navazujícím Mock Interview pro postupující žadatele do druhého kola hodnocení. „Zde je naprosto klíčová předchozí příprava na jednotlivých institucích. Na workshopy se nám v minulosti hlásili lidé, kteří ještě nebyli připravení, nevěděli základní informace, což nám bralo mnoho času a energie a nebyl prostor k pomoci vedoucí k dalšímu zlepšení dobrých projektů a tím i ke zvýšení jejich šance na úspěch. Věříme,
že vznikající podpora na jednotlivých institucích a s tím spojená síť koordinátorů lokální podpory výrazně pomůže,“ shrnuje Zuzana Čapková z Technologického centra ČR, národní kontaktní pracovnice pro granty ERC a program Marie Skłodowska-Curie Action....

Celý článek Pavly Hubálkové si přečtěte na tomto odkazu.