Technologické centrum Praha

Jak evropské fondy podporují výzkum, vývoj a inovace v Česku: Jihomoravský kraj a Vysočina

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 21.09.2022 Zdroj: vedavyzkum.cz

Jak evropské fondy podporují výzkum, vývoj a inovace v Česku: Jihomoravský kraj a Vysočina

Jak evropské fondy podporují výzkum, vývoj a inovace v Česku: Jihomoravský kraj a Vysočina

Ministerstvo pro místní rozvoj postupně zveřejňuje hodnoticí zprávy o naplňování strategických cílů a indikátorů územního rozvoje prostřednictvím Evropských fondů. Jak se díky nim rozvíjí vědecko-výzkumný a inovační ekosystém v Česku? Portál Vědavýzkum.cz se tentokrát zaměřuje na specifické zprávy z Jihomoravského kraje a z Kraje

Národní orgán pro koordinaci provádí, a až do roku 2023 provádět bude, evaluaci plnění cílů a socioekonomických přínosů Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF)
na půdorysu územního rozvoje České republiky v programovém období 2014–2020.
Na webových stránkách DotaceEU.cz tak Ministerstvo pro místní rozvoj postupně zveřejňuje zprávy a analýzy o situaci v jednotlivých krajích, které zpracovává společnost Ernst & Young, s.r.o...

...Specifikem Jihomoravského kraje není pouze „faktor Brno“ s jeho akademicko-výzkumným repertoárem, ale rovněž narůstající aktivita komerční sféry a počet technologických platforem. Dosud nevyužitou rezervou může být (v porovnání s Prahou) poměrně vysoká míra regionální centralizace na úkor aktivit v semiperiferních oblastech (jakou je vůči Praze Středočeský kraj), což samozřejmě souvisí i s demografickými procesy a mírou suburbanizace. Jak ukazuje nedávná studie Technologického centra AV ČR o účasti regionů v programu Horizont Evropa, indikátorem úspěšného rozvoje VaVaI je také distribuce prostředků v širším geografickém měřítku, taková, která zahrnuje i zázemí dané metropole.

Celý článek si můžete přečíst na vedavyzkum.cz