Technologické centrum Praha

Tereza Stöckelová: ERC klade důraz na sociální inovace i hodnotu pro společnost

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 25.08.2022 Zdroj: Vědavýzkum.cz

Tereza Stöckelová: ERC klade důraz na sociální inovace i hodnotu pro společnost

Tereza Stöckelová: ERC klade důraz na sociální inovace i hodnotu pro společnost

Co je klíčové pro úspěch projektů v programu ERC Proof of Concept? A mají šanci uspět i projekty z oblasti sociálních a humanitních věd? V aktuálním čísle časopisu ECHO na tyto otázky odpovídala Tereza Stöckelová, česká socioložka, která čtyři roky hodnotila projekty v programu ERC Proof of Concept.

Odpovědné využívání veřejných prostředků z rámcových programů vyžaduje, aby byly financovány jen skutečně excelentní projekty. Návrhy projektů procházejí procesem odborného posuzování jejich kvalit (Evaluation of project proposals). Toto hodnocení (peer review evaluation) je prováděno nezávislými odborníky – hodnotiteli. Sdílení zkušeností z hodnocení projektových návrhů může být prospěšné pro budoucí žadatele o finanční podporu z rámcových programů.

Z tohoto důvodu jsme rádi, že se s čtenáři ECHA o své postřehy a znalosti podělila zkušená hodnotitelka prestižních projektů ERC Proof of Concept Tereza Stöckelová. Granty Proof of Concept jsou zacíleny na podporu úspěšných řešitelů grantů ERC v nejranější fázi využití výsledků jejich výzkumných aktivit a jejich uvedení do praxe, ať už jde o komercializaci, nebo možné využití výsledků ve společenské rovině. Návrh projektu musí zásadním způsobem vycházet z výsledků výzkumu realizovaného v rámci grantu ERC. Výše finanční podpory činí 150 tis. € na dobu 18 měsíců....

Celý rozhovor publikovaný na Vědavýzkum.cz si můžete přečíst zde.