Technologické centrum Praha

Úspěšnost ČR v programu Horizont Evropa

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 22.08.2022 Zdroj: Vědavýzkum.cz

Úspěšnost ČR v programu Horizont Evropa

Úspěšnost ČR v programu Horizont Evropa

Jaká je úspěšnost České republiky v dosavadních výzvách evropského rámcového programu Horizont Evropa? O kolik finančních prostředků české instituce dosud žádaly a kolik projektových žádostí bylo odmítnuto kvůli formálním nedostatkům ve srovnání s ostatními zeměmi? Podívejte se na nejnovější statistiky z dílny Technologického centra AV ČR.

Aktuální databáze eCORDA eviduje k červenci 2022 až 129 uzavřených a plně vyhodnocených výzev k podání návrhů projektů. Na základě těchto výzev bylo předloženo 25 320 způsobilých návrhů projektů (eligible proposals), které požadovaly celkový příspěvek EU ve výši 53,3 mld. €. (Pro zajímavost – tato částka představuje více než polovinu rozpočtu celého programu Horizont Evropa. Je tedy vidět, že o program Horizont Evropa jeví výzkumná komunita již od jeho počátku značný zájem.)

Přestože 54,9 % způsobilých návrhů projektů překročilo prahovou hodnotu kvality, k financování mohlo být vybráno pouze 3 997 způsobilých návrhů projektů (retained eligible proposals). To znamená, že celková míra úspěšnosti způsobilých návrhů projektů činí 15,8 %. Tato míra úspěšnosti je tedy na počátku programu Horizont Evropa vyšší, než byla celková úspěšnost projektových návrhů na počátku programu H2020 – 12 %.

Úspěšnost ČR v programu Horizont Evropa

Výzkumné instituce z ČR se podílely na přípravě 1 165 způsobilých návrhů projektů, které byly předloženy prostřednictvím 87 výzev
k podání návrhů projektů. Celkový požadovaný příspěvek pro české výzkumné týmy v těchto návrzích projektů dosáhl 596, 6 mil. €.

Navrženo k financování bylo 233 návrhů projektů s českou účastí. Úspěšnost těchto návrhů projektů dosáhla 20,0 %. Téměř 63 % způsobilých návrhů projektů s českou účastí bylo klasifikováno jako návrhy vysoké kvality nad prahovou hodnotou....

Celý článek spolu s grafy najdete na webu Vědavýzkum.cz.