Technologické centrum Praha

Aleksi Šedo: NÚVR je největší projekt akademické onkologie

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 25.07.2022 Zdroj: vedavyzkum.cz

Aleksi Šedo: NÚVR je největší projekt akademické onkologie

Aleksi Šedo: NÚVR je největší projekt akademické onkologie

V části rozhovoru jmenuje prof. Šedo TC jako významný zdroj informací pro psaní projektu pro vytvoření Národního ústavu pro výzkum rakoviny (NÚVR).

.....

Nehrozí, s ohledem na současnou ekonomickou situaci, že by byl celý projekt omezen či dokonce zrušen?

Nikdy neříkej nikdy, tímto motem se řídím v běžném i medicínském životě. K otřesům dojít může, ale jelikož právní akt podpory už byl stvrzen, návrat by byl – dle mého – obtížný. Vždyť ještě před samotnou realizací NÚVR instituce napříč ČR investovaly pro vznik projektu značné úsilí. Třeba jen při zpracování projektové přihlášky! A uvědomme si, že od
1. června 2022 již běžíme…

Jak vypadala spolupráce vědeckých pracovišť před vznikem Národního ústavu? Říkáte, že vlastně navazujete na letitou spolupráci. V čem tedy bude jiná?

Zájmem vědeckých center v evropských státech je zefektivnění spolupráce. Ve vědecké praxi to může znamenat ku příkladu poskytnutí ekonomicky náročných technologií a infrastruktur pracovišť k využití dalším subjektům: nemá smysl, aby všichni měli vše a uměli vše. Dobře udělalo MŠMT, když namísto výstavby dalších „vědeckých domů“ sáhlo k dovybavení a stabilizaci výzkumných skupin, jež ve svém oboru už úspěchů dosáhly.

Vstupní kritéria byla nesmírně tvrdá, využívali jsme proto při přípravě projektu analýzu Technologického centra AV ČR, tedy instituce, která zmapovala „kdo s kým a jak dobře bádá“, má přehled o dosažených výsledcích z posledních let a též třeba vazeb na spolupracující vědecké instituce v zahraničí. Pracoviště soustředěná v NÚVR tudíž patří ke skutečné špičce u nás. Stručně řečeno: víme, s kým spolupracujeme......

Zdroj: https://vedavyzkum.cz/rozhovory/rozhovory