Technologické centrum Praha

Izraelská věda a inovace: Potenciál i inspirace pro Česko

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 29.05.2022 Zdroj: vedavyzkum.cz

Izraelská věda a inovace: Potenciál i inspirace pro Česko

Izraelská věda a inovace: Potenciál i inspirace pro Česko

Česko a Izrael pojí dlouhá historie přátelských vztahů. V posledních letech se obě země stále aktivněji snaží rozvíjet vzájemnou spolupráci i v oblasti výzkumu, vývoje
a inovací. Na rozsah a potenciál česko-izraelské spolupráce upozornila také aktuální analýza z dílny Technologického centra AV ČR.

Jakkoliv je Izrael geograficky vzdálenou zemí, pro Českou republiku je strategickým partnerem, s nímž nás pojí dlouhá historie nadstandardních vztahů, ať už na úrovni diplomacie, ekonomiky nebo obchodu. Věda se v posledních letech stává další klíčovou součástí česko-izraelské spolupráce. Vzájemnou blízkost i v této oblasti ostatně dokládá prohlášení vlády ČR z ledna 2022, ve kterém stojí, že: „Budeme rozvíjet tradiční strategické partnerství s Izraelem, zejména v oblasti bezpečnosti, vědy, výzkumu a inovací.“ Izrael se dnes bezpochyby řadí mezi země s mimořádným badatelským potenciálem. Mezi oblasti, kde izraelská věda patří k nejpokročilejším, patří například digitální technologie, zdravotní péče či využívání přírodních zdrojů.....

...Potenciál v lékařských i společenských oborech

Nedávná analýza z dílny Technologického centra AV ČR, která se zaměřila právě na spolupráci České republiky a Izraele v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, uvádí, že Česko a Izrael se příliš neliší v celkovém počtu vědeckých publikací. Jsou ale mezi nimi velmi výrazné rozdíly v oborové struktuře.

V české vědě dominují především přírodní vědy, v Izraeli jsou velmi početné také publikace v oblasti lékařských a zdravotních oborů. Podle analýzy TC AV ČR patří právě lékařské vědy mezi nejperspektivnější obory pro další spolupráci mezi oběma zeměmi. Kromě těchto oborů je podle analýzy vhodné rozvinout spolupráci například také ve fyzikálních vědách, vědách o životním prostředí, v materiálovém inženýrství, v biologických vědách a společenskovědním výzkumu....

Celý obsáhlý text z dílny Věda-výzkum.cz si přečtěte na tomto odkazu.