Technologické centrum Praha

Ida Součková Olšová a Lenka Chvojková o platformě CZARMA

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 18.04.2022 Zdroj: vedavyzkum.cz

Ida Součková Olšová a Lenka Chvojková o platformě CZARMA

Ida Součková Olšová a Lenka Chvojková o platformě CZARMA

Ida Součková Olšová a Lenka Chvojková v rozhovoru mluví o projektu CZARMA.
Ten cílí na podporu a sdílení zkušeností z administrace vědeckých projektů  s cílem zajišťovat špičkový servis pro excelentní vědu. Rozhovor vyšel v časopisu ECHO, který vydává Technologické centrum AV ČR.

V Česku vzniká spolek na podporu a sdílení zkušeností z administrace vědeckých projektů, který by měl zajišťovat špičkový servis pro excelentní vědu. CZARMA, z. s., (Česká asociace manažerů a administrátorů ve výzkumu, z. s., www.czarma.cz) bude profesní sdružení manažerů a administrátorů ve výzkumu, které bude sdružovat a propojovat manažery a administrátory ve vědě a výzkumu a bude platformou pro sdílení zkušeností, know-how a dobré praxe. Bude pořádat vzdělávací akce pro profesní rozvoj pracovníků v oblasti řízení a administrace výzkumu, hodlá přispívat k budování dobrého jména profese manažer a administrátor ve výzkumu, spolupracovat s vědeckými a výzkumnými organizacemi, univerzitami, veřejnou správou a obdobnými profesními spolky v ČR i v zahraničí. Bude usilovat o rozvoj a kultivaci českého i evropského výzkumného prostoru a chce být partnerem relevantních orgánů veřejné správy a poskytovatelům dotací a podílet se na připomínkování nových legislativních a ekonomických dokumentů.

Co se skrývá za tak trochu čarovně znějící zkratkou CZARMA?

Chvojková: CZARMA je právě vznikající Česká asociace manažerů a administrátorů ve výzkumu. Bude mít formu spolku. V tuto chvíli je nás u vzniku CZARMA čtrnáct. Všichni se dlouhodobě věnujeme výzkumu, podpoře a administraci vědeckých projektů. Již mnoho let vnímáme potřebu lépe v Česku zajistit, aby se výzkumníci mohli věnovat skutečně vědě a nebyli zatěžováni a brzděni administrativou, jakkoli důležitá je. Naším cílem je v nejširším slova smyslu podpora vědy. Mnoho let jsme o tom uvažovali a diskutovali na různých fórech napříč republikou. V Technologickém centru jsme již v roce 2007 založili pracovní skupinu projektových manažerů vysokých škol a ústavů AV ČR, jejímž cílem byla právě výměna zkušeností v oblasti finančních a právních otázek rámcových programů EU. Jako národní kontaktní místo také pravidelně organizujeme setkávání projektových manažerů České národní informační sítě regionálních a oborových kontaktních organizací NINET. Teprve letos se však podařilo pod taktovkou kolegů z Masarykovy univerzity v čele s Idou Součkovou Olšovou přetavit plány na podporu profese projektových manažerů ve výzkumu v realitu. A to dokonce v širším slova smyslu, nejen pro projekty EU. Za to i za poskytnutí prostor CZARMA patří Masarykově univerzitě a jejímu rektorovi prof. M. Barešovi velký dík.

Součková Olšová: Díky koordinaci jihomoravské sítě REGON (Regional Grant Office Network), kterou jsme převzali od Jihomoravského inovačního centra, se nám podařilo propojit regionální a národní komunitu a mohli tak spolupracovat na zrodu CZARMA s řadou zkušených kolegů z oboru, například právě s Lenkou Chvojkovou z Technologického centra, které má v rámci Česka unikátní know-how a přehled o situaci v oboru věda a výzkum. Dále s Tomášem Mozgou z Biologického centra AV ČR či Hankou Štěpánkovou z VŠCHT, která dlouhodobě řídila aktivitu projektových a ekonomických specialistů PES. Poděkování patří také kolegům do Brna, Prahy, Ostravy, Pardubic, Plzně či Olomouce. Těšíme se, že v CZARMA brzy uvítáme další kolegy z různých institucí a regionů. Provedli jsme předběžný průzkum zájmu a doufám, že v úvodní fázi spolku nás budou desítky. Při formování spolku i my vycházíme z našich zkušeností z organizace setkávání regionální kontaktní organizace pro evropské programy REGON a podle našich zkušeností je v celém Česku minimálně 150 lidí, kteří se problematikami, které pokrývá CZARMA, zabývají. Všichni jsou vítáni. Velkou inspirací nám je organizace EARMA (European Association Research Managers and Administrators), zastřešující evropskou komunitu administrátorů a manažerů ve výzkumu. S kolegy z EARMA jsme v úzkém kontaktu a jsme rádi, že s námi sdílí své dlouholeté zkušenosti.

Může se přihlásit kdokoli, instituce i jednotlivec? 

Celý rozhovor si můžete přečíst na webu Veda_výzkum.cz nebo v našem magazínu Echo 1-2/2022.