Technologické centrum Praha

Indikátory pro monitorování a evaluaci programů na podporu aplikovaného výzkumu

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 08.01.2022 Zdroj: vedavyzkum.cz

Indikátory pro monitorování a evaluaci programů na podporu aplikovaného výzkumu

Indikátory pro monitorování a evaluaci programů na podporu aplikovaného výzkumu

Přinášíme vám zkrácenou verzi článku Daří se v ČR stanovovat smysluplné indikátory pro monitorování a evaluaci národních programů na podporu aplikovaného výzkumu?, který vyšel v aktuálním čísle časopisu ergo vydávaném Technologickým centrem AV ČR.

Cílem textu je zhodnotit relevanci, vypovídací schopnost, měřitelnost i přiměřenost specifikací a cílových hodnot indikátorů stanovených pro hodnocení vybraných programů podpory aplikovaného VaV. Dále si text klade za cíl zjistit, zda u nových či připravovaných programů v porovnání s předchozím stavem dochází ke kvalitativní změně v nastavení soustavy indikátorů.

Indikátory použité u evaluovaných programů

Indikátory výstupů

Měřitelnost indikátorů počtu podpořených projektů a subjektů a úspěšně ukončených projektů je většinou velmi snadná. Vzhledem
k charakteru výstupových indikátorů, vhodných zvláště pro monitorování pokroku programů podpory, je ovšem jejich vypovídací schopnost pro účely průběžných a závěrečných evaluací programů nízká.

Použití indikátoru minimálního počtu podpořených projektů má kromě toho své úskalí v možném nízkém počtu podaných kvalitních projektů či podaných projektů vůbec. Vzhledem ke skutečnosti, že na hodnotu indikátoru jsou zpravidla navázány indikátory výsledků, je jistou alternativou indikátoru v této podobě definování minimálního počtu dosažených výsledků na jeden projekt. Počty podpořených projektů či subjektů totiž nevypovídají nic o dosažení cílů daného programu.

Celý text naleznete na webu vedavyzkum.cz zde.