Technologické centrum Praha

Projekt ENRIITC pomáhá partnerství mezi průmyslem a evropským výzkumem

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 13.08.2021 Zdroj: Česká věda do světa - OKO Novatech II

Projekt ENRIITC pomáhá partnerství mezi průmyslem a evropským výzkumem

 Projekt ENRIITC pomáhá partnerství mezi průmyslem a evropským výzkumem

Evropské výzkumné infrastruktury (tzv. Big Science) poskytují českým průmyslovým podnikům zajímavé příležitosti – mohou se stát jejich dodavatelem nebo výzkumným partnerem. Jelikož je obtížné sledovat aktivity výzkumných infrastruktur a navázat s nimi kontakt, bylo Technologické centrum AV ČR (TC) pověřeno MŠMT plnit funkci kontaktního bodu pro spolupráci s průmyslem a infrastrukturami ESOESSILLFAIR a JINR. V této souvislosti je TC také asociovaným partnerem projektu ENRIITC. Jeho cílem je vybudovat celoevropskou síť kontaktních bodů pro spolupráci s průmyslem (tzv. ILO-Industry Liaison Office) a umožnit podnikatelům stát se plnohodnotnými partnery výzkumných infrastruktur, ať už jako uživatelé nebo dodavatelé.

Celé znění převzatého textu naleznete na webu zde.