Technologické centrum Praha

Bude Jihlava bezpečným přístavem pro starší generace, nebo rájem ekonomických individuí?

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 15.06.2021 Zdroj: Město Jihlava

Bude Jihlava bezpečným přístavem pro starší generace, nebo rájem ekonomických individuí?

Bude Jihlava bezpečným přístavem pro starší generace, nebo rájem ekonomických individuí?

Pro plánování rozvoje států i měst se v posledních letech využívá metoda scénářů budoucnosti. I jihlavské vedení města se rozhodlo v této dynamicky se proměňující době začlenit předvídání budoucího vývoje do strategického plánu, který bude platný od roku 2022 do roku 2032. Prognózování je odborně náročná oblast, a proto radnice spolupracuje s Technologickým centrem Akademie věd ČR - konkrétně s Kristýnou Meislovou a Ondřejem Pokorným.

Na základě relevantních informačních zdrojů využili tvůrci „Analýzy vlivu globálních megatrendů na rozvoj Jihlavy“ metody tzv. foresightu, tedy pohledu do budoucnosti, aby identifikovali dopady mající v blízké budoucnosti potenciál významně ovlivňovat současné socioekonomické procesy ve strategických oblastech města. Varianty budoucího vývoje
v Jihlavě byly vytvořeny v podobě scénářů. Jedním z cílů řešení zakázky bylo také iniciovat diskuzi expertů a zahájit proces předvídání dopadů potenciálních vývojových změn a jejich důsledků pro budoucí vývoj města.

…“První scénář popisuje buducnost, ve které je Jihlava díky výborné geografické poloze, kvalitní dopravní obslužnosti a výbornému stavu městské infrastruktury ekonomicky prosperujícím městem.“…

…“Ve třetím scénáři se Jihlava zařadila na jednu z předních příček v hodnocení nejlepších míst k životu v Česku. Město je ceněno pro svůj rozvoj, jehož snahou je dlouhodobá vyrovnanost všech aspektů socioekonomického života.“….

O tvorbě budoucích scénářů je publikovaný rozhovor, který s autory z TC vedla Lucie Maxová z Kanceláře primátora Jihlavy, Oddělení vnějších vztahů.