Technologické centrum Praha

SCI-PO 2020: Rozvoj mezinárodní spolupráce je otázkou podpory i motivace

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 05.10.2020 Zdroj: vedavyzkum.cz

SCI-PO 2020: Rozvoj mezinárodní spolupráce je otázkou podpory i motivace

SCI-PO 2020: Rozvoj mezinárodní spolupráce je otázkou podpory i motivace

Ve čtvrtek 1. října 2020 se uskutečnil již třetí ročník konference SCI-PO 2020 (Science Policy), tentokrát na téma internacionalizace a mezinárodní aspekty vědní politiky. Pořádala ji společnost alevia ve spolupráci s think-tankem IDEA CERGE-EI, Technologickým centrem AV ČR, Centrem pro sociální a ekonomické strategie FSV UK a Tertiary Education & Research Institute. Kvůli omezením se celá akce konala on-line.

..............Úvodní příspěvek přednesl Michal Pazour z Technologického centra AV ČR, který se zaměřil na otázku, proč se země skupiny EU13 účastní méně rámcového programu Horizont 2020. Na datech ukázal, že rozdíl v účasti EU13 a takzvaných starých členských zemí je dán spíše velikostí srovnávaných regionů a jejich výzkumných systémů. Příčiny nízkého zapojení je přitom podle něj nutné hledat na národní úrovni jednotlivých států. Česká republika patří mezi země s velmi nízkou aktivitou v rámcovém programu, ale úspěšnost v poměru k počtu podaných žádostí je nadprůměrně vysoká, obdobně je to například ve Francii, Německu nebo Švédsku.

Vyšší úspěšnost českých týmů je dána poměrně častou spoluprací s prestižními světovými institucemi označovanými také jako „TOP 25“ (například CNRS, Weizmannův institut, ETH Zürich apod.). Naopak poměrně nízká už je úspěšnost Česka v roli koordinátora projektů. Nízká motivace českých výzkumníků k podávání projektů do H2020 je podle Michala Pazoura dána zejména dobrou dostupností alternativních zdrojů financování VaV, omezeným významem mezinárodní spolupráce v kritériích hodnocení a omezenou interní administrativní podporou výzkumníků pro podávání a administraci projektů..............

Celý text naleznete na veda_vyzkum.cz.