Technologické centrum Praha

3. aktualizace „Šíření excelence a rozšiřování účasti (SEWP)“

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 08.09.2020 Zdroj: Česká věda do světa - OKO Novatech II

3. aktualizace „Šíření excelence a rozšiřování účasti (SEWP)“

 3. aktualizace „Šíření excelence a rozšiřování účasti (SEWP)“

Technologické centrum AV ČR publikovalo 3. aktualizaci brožury Šíření excelence a rozšiřování účasti (SEWP) v edici Vademecum H2020. Brožura vychází z dokumentů Evropské komise platných k srpnu 2020.

Představuje nástroje, které byly specificky vytvořeny na podporu aktivit, jež umožňují státům a regionům méně výkonným v oblasti výzkumu, vývoje a inovací zkvalitnění jejich výzkumných kapacit a vyšší zapojení do projektů programu H2020. Jedná se především
o nástroje ERA Chairs, TWINNING a TEAMING, které doplňují nástroj na podporu politik (PSF), program COST a Widening Fellowships (poskytující finanční prostředky žadatelům o individuální granty, na které se nedostalo financování z rozpočtu relevantních výzev akcí MSCA).

Každý z uvedených nástrojů je detailně popsán, následují informace o výstupech příslušných výzev včetně statistických údajů a přehled všech českých úspěšných projektů.

Odkaz na web Česká věda do světa.