Technologické centrum Praha

Analýza: Země EU13 ve výzkumu stále zaostávají, jsou nutné strukturální změny

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 06.07.2020 Zdroj: vedavyzkum.cz

Analýza: Země EU13 ve výzkumu stále zaostávají, jsou nutné strukturální změny

Analýza: Země EU13 ve výzkumu stále zaostávají, jsou nutné strukturální změny

V červnu letošního roku vyšla analýza, jež zkoumá rozdíly ve výzkumu a vývoji mezi takzvanými novými členskými státy (EU13), které vstoupily do EU po roce 2004, ve srovnání se zbylými státy EU. Byla zpracována panelem STOA při Evropském parlamentu (Panel for the Future of Science and Technology) za přispění expertů z Technologického centra AV ČR.

Rámcové programy Evropské unie pro výzkum a inovace jsou největšími programy mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu na světě, nicméně opakované zprávy poukazují na nedostatečnou výkonnost v rámcových programech ze strany členských států EU13. Nová analýza s názvem Exploring the performance gap in EU Framework Programmes between EU13 and EU15 Member States testuje soubor hypotéz rozdělených do pěti oblastí, mezi něž patří struktura systému VaVaI, vědecká úroveň výzkumných institucí a kvalita jimi překládaných návrhů výzkumných projektů, množství předložených návrhů, úroveň mezinárodní spolupráce a další faktory související s rámcovými programy. Slabá pozice většiny členských států EU13 v případě několika analyzovaných indikátorů ukazuje, že oblast výzkumu v členských státech EU13 vyžaduje další strukturální změny. Na zprávu navazují návrhy politik pro zmírnění rozdílů v inovační výkonnosti mezi oběma skupinami zemí.

Celý text článku na webu Vědavýzkum.cz zde.