Technologické centrum Praha

Nový pohled na Zemi ze stratosféry

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 20.04.2020 Zdroj: Technický týdeník 7-8/2020

Nový pohled na Zemi ze stratosféry

Nový pohled na Zemi ze stratosféry

Mladý český technologický start-up STRATOSYST je další společností v akceleračním programu BusinessRunway Technologického centra AV ČR (TC). Firma vyvíjí platformu, která může sloužit různým aplikacím, např. jak pro pozorování Země, tak pro pozorování vzdáleného vesmíru ze stratosféry, tedy vrstvy atmosféry vzdálené 12–50 km nad mořem. Další využití může být
v telekomunikacích nebo podpoře navigace.

Jedná se o segment tzv. atmosférických satelitů či pseudosatelitů (HAPS – High Attitude Pseudo Satellite) operujících v nadmořských výškách kolem 20 km, které rozšiřují možnosti satelitů především
v oblasti pozorování Země a vesmíru, telekomunikací a navigace. Strategickým cílem mladé firmy je částečně obsadit nový stratosférický trh, který má skutečně velký potenciál. Firma uvede na trh cenově dostupné zařízení a jedinečné monitorovací služby, které kromě zákazníků z výše zmíněných oblastí mohou pomoci i záchranným službám, bezpečnosti leteckého provozu i široké dostupnosti internetu.
Zařízení poskytne to, co dnes umožňují družice, ale s nižšími náklady a rovněž určitými výhodami (viditelnost povrchu Země při oblačnosti apod.).
„Pseudosatelity HAPS jsou dálkově řízené nebo autonomní stratosférické drony s průměrem 20 až 30 m, které létají ve stratosféře,
a pokud to aplikace vyžaduje, jsou schopny držet polohu na předem daných souřadnicích po dobu 6 až 12 měsíců, mohou létat samostatně nebo v navzájem komunikujících formacích a působit i v těžko dostupných oblastech, které v tuto chvíli nejsou pokryty satelitním signálem. Dále mohou nést např. různé vědecké technologie, které bude možné testovat v podmínkách stratosféry
,“ popisuje vzhled a funkčnost Jiří Pavlík, CEO a jednatel STRATOSYST.

TT vydal naši tiskovou zprávu, jejíž celý obsah naleznete v naší sekci Tiskové zprávy zde.