Technologické centrum Praha

Výzkum umělé inteligence v Česku. Jaké jsou jeho výsledky a kam směřuje veřejná podpora?

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 08.03.2020 Zdroj: vedavyzkum.cz

Výzkum umělé inteligence v Česku. Jaké jsou jeho výsledky a kam směřuje veřejná podpora?

Výzkum umělé inteligence v Česku. Jaké jsou jeho výsledky a kam směřuje veřejná podpora?

V současné době se v České republice věnuje značná pozornost otázkám souvisejícím s digitalizací, robotizací a automatizací, a v neposlední řadě
i s problematikou umělé inteligence (Artificial Intelligence, AI). Souvisí to nejen
s bouřlivým rozvojem v této oblasti, ale i s tím, že tyto technologie budou stále více ovlivňovat technologický rozvoj v řadě odvětví hospodářství.

Očekává se, že produkty a služby využívající prvky umělé inteligence se budou stále více uplatňovat i v domácnostech a budou významným způsobem ovlivňovat život celé společnosti. Vznik nových produktů využívajících AI a jejich úspěšná implementace je podmíněna kvalitním výzkumem a vývojem (VaV).

V příspěvku v časopise Ergo byl v této souvislosti publikován článek, který se zabývá účelovou podporou výzkumu a vývoje
v oblasti umělé inteligence
 a její strukturou a zaměřením. Z údajů z Centrální evidence projektů a Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací mimo jiné vyplynulo, že veřejná podpora výzkumu a vývoje v této oblasti roste. K velkému nárůstu dochází zejména od roku 2016 (viz obrázek). V letech 2014 – 2018 směřovalo přibližně 80 localhost účelové podpory AI do výzkumných organizací, zbývajících cca 20 localhost podpory bylo využito v podnikatelském sektoru. Z rozboru zaměření podpořených projektů potom vyplynulo, že největší podíl veřejné podpory poskytnuté v letech 2014 – 2018 směřoval do oblasti strojového učení a AI ve spojení s robotikou. V posledních třech letech výrazně rostl i VaV řešící témata automatizace lidské práce.

Celý text článku naleznete na webu vedavyzkum.cz zde.