Technologické centrum Praha

Jak lépe využívat moderní informační a komunikační technologie

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 21.02.2020 Zdroj: Týden.cz

Jak lépe využívat moderní informační a komunikační technologie

Jak lépe využívat moderní informační a komunikační technologie

Technologické centrum Akademie věd ČR (TC AV) již více než 25 let podporuje rychlejší a úspěšnější rozvoj českých technologických a výrobních firem. Hlavní cíle těchto aktivit jsou: rozvoj a zkvalitnění konkurenceschopnosti klientských firem, jejich inovačních kapacit, inovačních procesů a internacionalizace pomocí spolupráce se zahraničními partnery. Značná část výše zmíněných cílů je naplňována v rámci služeb mezinárodní sítě podpory podnikání Enterprise Europe Network, která je v České republice koordinována právě TC AV.

V posledních letech se stále významnějším tématem pro rozvoj a růst firem a zvyšování jejich konkurenceschopnosti stává zavádění nových informačních a komunikačních technologií do firemních procesů a na tento trend musí reagovat také nabídka služeb podpory (dotační i poradenské) těchto firem. Právě z tohoto důvodu Technologické centrum AV ČR společně se sdružením CzechInno, Elektrotechnickou asociací ČR a Společností vědeckotechnických parků ČR založili Hub for Digital Innovation, nabízející českým MSP přístup k technologiím, infrastruktuře a službám pro úspěšné zvyšování jejich digitální zralosti a připravenosti na kybernetickou transformaci společnosti. Se sdružením CzechInno se TC AV také již čtvrtým rokem podílí na organizaci série regionálních konferencí zaměřených na aktuální témata implementace informačních a komunikačních technologií
v českých firmách.

Celý text článku, který vyšel v on-line médiu Týden.cz, je k dispozici na tomto odkazu.