Technologické centrum Praha

Digitální transformace: Alfa a omega úspěchu firem

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 18.02.2020 Zdroj: businessInfo.cz

Digitální transformace: Alfa a omega úspěchu firem

Digitální transformace: Alfa a omega úspěchu firem

Jak úspěšně nastartovat digitální transformaci a lépe využívat moderní technologie? Tuzemským firmám nabízejí pomoc Technologické centrum Akademie věd ČR ve spolupráci se sdružením CzechInno a dalšími partnery.
Technologické centrum Akademie věd ČR (dále TC AV) už čtvrt století podporuje rychlejší rozvoj českých technologických a výrobních firem.

Hlavními cíli jeho aktivit jsou rozvoj a zkvalitnění konkurenceschopnosti klientských podniků, jejich inovačních kapacit, inovačních procesů a internacionalizace pomocí spolupráce se zahraničními partnery. Značná část je naplňována v rámci služeb mezinárodní sítě podpory podnikání Enterprise Europe Network, která je v Česku koordinována právě TC AV.

Pokud se zajímáte o téma využívání nových informačních a komunikačních technologií, určitě sledujte web TC AV věnovaný aktivitám sítě Enterprise Europe Network........................................

..............Na tento trend musí reagovat také nabídka služeb podpory (dotační i poradenské). Právě z tohoto důvodu Technologické centrum AV ČR společně se sdružením CzechInno, Elektrotechnickou asociací ČR a Společností vědeckotechnických parků ČR založily Hub for Digital Innovation nabízející českým malým a středním podnikům přístup k technologiím, infrastruktuře a službám pro úspěšné zvyšování jejich digitální zralosti a připravenosti na kybernetickou transformaci společnosti.

Se sdružením CzechInno se TC AV také již čtvrtým rokem podílí na organizaci série regionálních konferencí zaměřených na aktuální témata implementace informačních a komunikačních technologií v českých firmách.......................

Celý text článku je na stránkách BusinessInfo.cz zde

Text stejného znění uveřejnil také deník Metro 19.2. 2020 zde.