Technologické centrum Praha

Michal Pazour: Jak má vznikat strategie na národní úrovni

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 24.05.2019 Zdroj: Věda_výzkum.cz

Michal Pazour: Jak má vznikat strategie na národní úrovni

Michal Pazour: Jak má vznikat strategie na národní úrovni
Portál Věda-výzkum.cz publikovatl úvodník Michala Pazour z aktuállního čísla Erga:

V minulém vydání časopisu Ergo jsem psal o tom, že by Česko mělo být dostatečně ambiciózní v rozvoji umělé inteligence a tyto ambice promítnout do nové národní strategie. Dnes je již Národní strategie umělé inteligence na světě a cílevědomost ji rozhodně nelze upřít. Stejně tak je dostatečně konkrétní ve svých opatřeních a krocích, jak dosáhnout vytyčených cílů.

Strategie je rovněž důkazem, že pokud existují odborné podklady a analýzy a pokud jsou do procesu přípravy aktivně zapojeni zástupci relevantních ministerstev, akademické sféry, podniků, odborů a dalších zainteresovaných subjektů, může kvalitní prodiskutovaná strategie vzniknout
v poměrně krátkém čase několika týdnů. Současně je takový proces přípravy dobrým předpokladem, že strategie nezůstane jen na papíře, ale bude základem pro skutečnou realizaci navržených opatření.
V přibližně stejné době (o pár týdnů dříve) vznikla Inovační strategie České republiky 2019– 2030. I tato strategie, která se sama charakterizuje jako „nejodvážnější inovační strategie posledních let“, byla připravena velmi rychle. Na rozdíl od Národní strategie umělé inteligence však vznikala téměř v utajení, bez vazby na předchozí hlubší analýzy problémů a potřeb a rozhodně nebyla otevřeně diskutována. Od svého zrodu tak čelí poměrně vlažným reakcím odborné komunity a pochybám o smyslu tohoto dokumentu v kontextu již existujících strategií a koncepcí...

Celý text na tomto odkazu.