Technologické centrum Praha

Česká ekonomika a umělá inteligence

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 26.02.2019 Zdroj: studio ČT24

Česká ekonomika a umělá inteligence

Česká ekonomika a umělá inteligence

"Umělá inteligence a její dopady na českou ekonomiku - trh práce, právo nebo vzdělávání. Příležitosti i hrozby, které by mohla přinést automatizace v průmyslu nebo službách. Téma studie, kterou si nechala vypracovat česká vláda. Materiál je základem připravované strategie pro umělou inteligenci. Tu po evropských státech požaduje Evropská unie a bude jednou z podmínek pro přístup k penězům, které chce Brusel na umělou inteligenci uvolňovat."

Úvodní komentář v programu studio ČT24 ze dne 26. 2. 2019, ve kterém odpovídal na otázky kromě europoslankyně Věry Jourové a spoluautora studie Luboše Krále z Výzkummého centra umělé inteligence ČVUT také Michal Pazour, vedoucí strategických studií z TC:

"Analýzovali jsme 430 kategorií profesí v nejkratším horizontu 5 let. U 11localhost všech profesí by mohlo být nahraditelných více než 50 localhost dovedností. Obecně jsou to profese velmi rutinní, které nemají žádný prvek kreativity či spolupráce s dalšími subjekty, případně nějakých emočních či dalších dovedností........."

Záznam celého rozhovoru je možné shlédnout na tomto odkazu (od 15:35 minut záznamu)
(doporučen prohlížeč Chrom)