Technologické centrum Praha

Jaký je potenciál umělé inteligence v České republice?

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 30.12.2018 Zdroj: Věda výzkum.cz

Jaký je potenciál umělé inteligence v České republice?

Jaký je potenciál umělé inteligence v České republice?

Téma umělé inteligence v současnosti rezonuje na evropské úrovni a vznikají iniciativy na rozvoj a podporu umělé inteligence v rámci Evropské unie. Řada evropských zemí mapuje

či již má zmapovanou situaci na národní úrovni. Česká republika nechce zůstat pozadu, a proto si Úřad vlády nechal ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR zpracovat odbornou studii s názvem Výzkum potenciálu rozvoje umělé inteligence v České republice.

Nejsilnějšími hráči v oblasti umělé inteligence (AI) jsou USA a Čína, ale Evropská unie si význam AI uvědomuje, a proto reaguje Sdělením „Umělá inteligence pro Evropu“ (duben 2018) a „Koordinovaným plánem pro AI“ (prosinec 2018), který nabádá členské státy EU, aby si strategicky určily oblasti kde se v oblasti AI chtějí do budoucna rozvíjet. Vláda ČR se snaží na výše zmíněné dění reagovat, a proto si nechala zpracovat odbornou studii
k mapování potenciálu AI v ČR přes Technologickou agenturu ČR.

Studie s názvem „Výzkum potenciálu umělé inteligence v ČR“ má pomoci České republice reagovat na globální a evropské aktivity
v oblasti AI a najít své místo na globálním trhu. Autorský kolektiv byl složen z významných odborníků z Technologického centra AV ČR, FEL ČVUT a Ústavu státu a práva AV ČR, mezi jinými šlo o Michala Pěchoučka, Luboše Krále, Martina Faťuna, Michala Pazoura, Alžbětu Krausovou a Jána Matejku.

Výzkum sledoval tři základní pilíře stanovené Evropskou komisí v dubnu 2018, zabýval se tedy:

  1. možnostmi technologického rozvoje AI v ČR
  2. očekávanými socioekonomickými dopady AI v ČR
  3. analýzou právně-etických aspektů rozvoje AI v ČR

Stěžejním cílem studie je zhodnocení současného a budoucího potenciálu využití technologií AI v ČR včetně analyzování socioekonomických dopadů a vlivu právně-etického prostředí na tento proces. Materiál bude důležitým podkladem do debaty
o směřování české ekonomiky a jejího co nejlepšího ukotvení v globálních hodnotových řetězcích.

Nejdůležitější výsledky najdete v Souhrnné zprávě. Podrobněji je problematika zkoumána v jednotlivých výzkumných zprávách:

Text na webu vedavyzkum.cz ZDE.