Technologické centrum Praha

Proběhl Information Day HEALTH organizovaný TC AV ČR

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 06.07.2018 Zdroj: Věda výzkum.cz

Proběhl Information Day HEALTH organizovaný TC AV ČR

Proběhl Information Day HEALTH organizovaný TC AV ČR

Dne 28. 6. 2018 proběhl v Technologickém centru AV ČR Informační den na téma „Zdraví“, jehož cílem bylo účastníky z řad výzkumných organizací, univerzit, privátního sektoru a zájemců o účast v programech rámcového programu Horizontu 2020 informovat o možnostech financování vědy a výzkumu v rámci rámcového programu Horizontu 2020.

Prvním z diskutovaných témat byly programy zaměřené na léčbu vzácných onemocnění (ERA-Net for Research Programmes on Rare Diseases). Bližší informace jsou dostupné zde.

Dále byli účastníci Informačního dne seznámeni s vybranými iniciativami Společného programování („Joint Programming Initiatives“), do nichž je MŠMT aktivně zapojeno. Konkrétně se jedná o iniciativu „Zdravá výživa pro zdravý život“ (HDHL), „Neurodegenerativní onemocnění“ (JPND) a „Antimikrobiální rezistenci“ (JPI AMR). Více informací k iniciativám Společného programování je dostupných zde.

V další části bodu programu byla zástupkyní Federation of Pharmaceutical Industries and Associations” (EFPIA) představena iniciativa „Innovative Medicines Initiative“ (IMI), na které se EFPIA podílí ve spolupráci s EK a která zaštituje spolupráci mezi státními institucemi a privátními firmami, čímž podporuje vědecké projekty v rámci mezinárodních konsorcií. V neposlední řadě byly představeny také prioritní oblasti rámcového programu Horizontu 2020, které jsou zaměřeny na oblast zdraví. Více informací je dostupných zde.

 Zdroj: MŠMT

Publikoval portál Vedavyzkum.cz zde